AĞACIN KOVUĞUNA İNSANIN DALKAVUĞUNA GÜVEN OLMAZ

Allah size bir yüz vermiş bir tane de siz eklemeyin. Ağacı kovukları, insanı da dalkavukları yıkar. Ayıya bir ez dayı demeyi gör. Artık ne onun dayılığı biter nede senin yeğenliğin. Dalkavuklara aldanmayınız onlar insanları boş kaşıkla besler. Dalkavuğun bir elinde ateş diğer elinde u vardır. Dalkavuğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği çıkardan daha verimli olursa o ülke batar. İnsanların en alçağı zenginlere yağcılık yapan ve onlara boyun eğen fakirdir. İnsanların en şereflisi de fakirin önünde eğilen ve onun insanlık haklarına hürmet eden zengindir. Filozof ile dalkavuk: Filozof ile dalkavuk konuşuyormuş. Filozof ne dese dalkavuk onu tasdik ediyormuş. Nihayet sabrı tükenen Filozof of haykırmış; Bilader hiç olmazsa bir kez olsun dediğime itiraz et de iki kişi olduğumuzu anlayalım. Dalkavukların en önemli özelliklerinden birisi çıkarcı olmalarıdır. Çıkarları elverdiği müddetçe dalkavukluk yaparlar. Dalkavuklarda onur, şeref, haysiyet gibi yüce değerler yoktur.
BİR İNSANI TANIMAK İSTİYORSANIZ ONA BİR MEVKİ VERİNİZ
Dünyada büyük olan hiçbir şey büyük olan insanlar olmadan elde edilmez. İnsanlar yalnızca öyle olmaya karar verdikleri zaman büyük olurlar. Bir insan söylediği sözlerden çok söylemedikleriyle de insanlaşırlar. İnsan neyse o olmayı reddeden tek yaratıktır. İnsan her şeyin en kutsalı olduğu gibi, en kötüsüdür de. İnsanlar başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır oldukça eğilirler. İnsanlar rakamlara benzerler durumlarına göre değer kazanırlar. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur. İnsanların büyüklüğü yaptıklarından gelir, söylediklerinden değil. İnsanlar iyilikte on dört yaşında oldukları gibi kalsalardı dünyanın görüntüsü başka olurdu. Herkes insanlığın kötüye gittiğini kabul etmez. İnsan kendisinden başkasını örnek almadıkça ilerleyemez. İnsan ile insan arasında fark vardır. İnsan olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Yani Kabil ile Habil gibi. Bir demirden hem nal, hem kılıç yapılır. Okumasını bilirsen her insanın bir kitap olduğunu göreceksin. Her insan meyvesi ile taşlanır.

Metotlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe öğrenmenin hiçbir değeri yoktur. Öğretim görmüş bir insanda ilk göze çarpan şey kafasının metotlu çalışmasıdır. Doğru anahtarla her şeyi, yanlış anahtarla hiçbir şeyi söyleyemezsiniz. İşin tek inceliği anahtarı oluşturmaktır. Tahsil sahibi bir adamda derhal göze çarpan ve tahsil sahibi insanlar arasında onun yüksek kafalı bir insan olduğunu belirten ilk vasıf nedir? Şüphe yok ki, insan kafasının bir metot dairesinde çalıştığıdır. Başarılı olmak isteyen kikse de metodoloji yeteneği olmalıdır. Çükü hiçbir nehir yukarı doğru akmaz. Hiçbir iş başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkmaz. Metotlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe öğretimin hiçbir değeri yoktur. Metotsuz olarak bir hakikate varmaktansa, varmamak daha iyidir. Metotsuz kimse yolunu kaybeden kaptandır. Ayağının altındaki hazineyi görmeden diyar diyar dolaşıp hazine arar. Metodu olan topal metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir