Yeni yılının ilk meclis toplantısı yapıldı

Şereflikoçhisar Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısını Perşembe günü belediye toplantı salonunda düzenlenen oturumla tamamlandı. Şereflikoçhisar Belediyesi 2020 yılının Ocak ayı olağan meclis toplantısında önceden belirlenen 11 gündem maddesi görüşüldü. Gündemde olmayıp gündeme alınması istenen önergeler de vardı. Bunlardan birincisi; İlçe belediyesinin daha verimli olması için personel giderlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması talebi, İkincisi; İlçe sınırlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılması, ilçe ekonomisinin iyileşmesine yönelik önlemler ve öneriler hususundaki talebi, Üçüncüsü ise; Son yıllarda büyük gelişim gösteren ilçe turizminin daha da gelişmesi yönünde belediyemizin yapacağı turizm geliştirme projelerini araştırmasına yönelik organizelerin yapılması talebi. Yapılan bu taleplerin ardından, bütün bu önergelerin gündeme alınması oy birliği ile kabul edilerek komisyona sevk edildi.

Şereflikoçhisar Belediyesi 2020 yılının ilk meclis toplantısı Perşembe günü gerçekleşti. Belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen oturumda gündem maddeleri tek tek komisyon raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısında kabul edilen gündem maddeleri şu şekilde sıralandı. 1- İlçenin Gülhüyük mahallesi 48 pafta eski 1510 yeni 2297 parselde bulunan Akaryakıt istasyonu olarak kullanılan taşınmaz üzerine LPG istasyonu da açma talebinin İmar Komisyonuna sevki hususu, 2- İlçenin Boğaziçi mahallesi 154 KV’lık enerji iletim hattına ait uygulama imar plan değişikliği için hazırlanan İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi, 3- İlçenin Boğaziçi mahallesi 1313 ada 1 nolu parsel ile 1312 ada 11 nolu parselin 3194 sayılı imar kanununun geçici 16. Maddesinde istinaden Belediye Encümenine satış için yetki verilmesi hususu, 4- 5393 Sayılı Belediye kanununun 25. Maddesi gereğince 2019 mali yılı içerisinde gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerini incelemek üzere Denetim Komisyonu kurulması hususu, 5- 4857 Sayılı iş kanununa tabi çalışmakta olan işçinin çalışma süresinin 2020 yılı için belirlenmesi hususu, 6- Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü emrinde fiilen görev yapan personelin 2020 yılı için fazla çalışma ücretinin görüşülmesi hususu, 7- Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu, 8- Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu, 9- Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu, 10- Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu, 11- İlçenin Çalören mahallesinde konut alanı arsa tahsisine ait İmar Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu, Belediye meclis toplantısında 2019 yılı içerisinde gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerini incelemek üzere 5 kişilik denetim komisyonu kuruldu. Bu komisyona; Murat Atasoy, Aysun Pekmezci, Yücel Aksoy, Harun Altuğ, İsmet Andaç teklif edildi ve kabul edildi. İlçenin Boğaziçi mahallesindeki 1313 ada 1 nolu parsel ile 1312 ada 11 nolu parselin yapı tayp belgesi olan bir vatandaşımızın bu yeri kendisine verilmesini talep etmesi üzerine meclisten encümene yetki istendi ve encümene yetki verilmesi kabul edildi. Yapılan konuşmalar sonrasında meclis toplantısı sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir