Tuz Gölü Meclis gündeminde! CHP’li Gök: Tuz alanında faaliyet gösteren esnaf sayısı 30’dan 8’e düştü

Gök, TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde, Şereflikoçhisar’da tuz alanında faaliyet gösteren esnaf sayısının 30’dan 8’e düştüğünü belirtti. Gök’ün Meclis Araştırma Önergesi’nin gerekçesi şöyle:
“Ülkemizin tuz ihtiyacının yüzde 40’ını sağlayan Tuz Gölü aynı zamanda kıyısında bulunan başkentimizin köklü ilçesi Şereflikoçhisar için istihdam ve ekonomik gelir kaynağı oluşturmaktadır. Şereflikoçhisar’da bulunan ve Tekel Genel Müdürlüğü’nce işletilen Kaldırım Tuz İşletmesi, Kayacık Tuz İşletmesi ve Yavşan Tuz İşletmesi 2006 yılında özelleştirilmiş, özelleştirme sözleşmesindeki ilgili madde gereğince 2011 yılında Tuz Gölü’nde 8 adet tuz üretim sahası ihaleye çıkartılmıştır.
2006 yılındaki özelleştirmelerden önce tonu 22 TL’ye satılan tuzun fiyatı 2009 yılında 45 TL seviyesine yükselmiştir. Tuz sektöründeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler özelleştirmelerin ardından birer birer kapanmış, Şereflikoçhisar’da tuz alanında faaliyet gösteren esnafların sayısı 30’dan 8’e düşmüştür. Özelleştirme öncesinde her bir tuzlada 350 – 400 kişi istihdam edilirken özelleştirme sonrasında tuzla başına istihdam sayısı 50’ye kadar düşmüştür.
“TUZ İHRACATIMIZ DÜŞÜŞE GEÇMİŞTİR”
2006 yılında başlayan özelleştirme süreci çevre tartışmaları ve imar sorunları sebebiyle çok sayıda davaya konu olmuş, süreçte açılan ve kapanan işletmelerin sektöre yaptığı etkiler tuz fiyatlarının dalgalı bir seyir izlemesine sebep olmuştur. 2006 yılı öncesinde ton fiyatı 22 TL olan tuzun fiyatı 2015 yılına gelindiğinde 135 TL’ye yükselmiştir. Tuz üretiminde en önemli girdi maliyetini oluşturan enerji giderlerine yapılan zamlar sonrasında tuz fiyatlarındaki artış önüne geçilemez bir hal almıştır.
Yargı kararlarıyla kapatılan işletmelerin ardından milyonlarca liralık yatırım âtıl kalmış, çürümeye yüz tutmuştur. Tuz fiyatlarının zamlanması sebebiyle kış aylarında kar mücadelesinde kullanılmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyelerce satın alınan tuzun maliyetinin artması milyonlarca liralık kamu zararına yol açmış, dünya ortalamasına göre yüksek maliyetler ile satılması sebebiyle tuz ihracatımız düşüşe geçmiştir.
“BÜTÜN YURTTAŞLARIMIZ İÇİN KAYIP OLUŞTURMAKTADIR”
Bölge ekonomisinin can damarını, ülke ekonomisinin en kıymetli değerlerinden birini oluşturan tuz üretiminin Şereflikoçhisar halkına katma değer sağlaması ve ülkemizdeki tuz fiyatlarının makul seviyelerde tutulabilmesi için yapılan yatırımların sekteye uğraması bütün yurttaşlarımız için kayıp oluşturmaktadır. Olası kamu zararlarının önüne geçilmesini sağlamak ve yurttaşlarımızın haklı kazançlarına sahip çıkmak Yüce Meclisimizin asli görevlerinden biridir”
Gök; Tuz Gölü’ndeki tuz sahalarının özelleştirilmesinin ulusal tuz sektörüne ve Şereflikoçhisar’ın istihdam ve ekonomi yapısına etkisinin araştırılması ile özelleştirme süreçleri sonucunda oluşan kamu zararının ve ekonomik kayıpların tespit edilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını talep etti.
Gök: Tuz Gölü’ndeki tuz sahalarının özelleştirilmesinin ulusal tuz sektörüne ve Şereflikoçhisar’ın istihdam ve ekonomik yapısına etkilerinin araştırılması, özelleştirme süreçleri sonucunda oluşan kamu zararının ve ekonomik kayıpların tespit edilmesi ile Tuz Gölü’ndeki bu büyük değerin ülkemiz ve yurttaşlarımızın faydasına değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğünün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir