2021 YILI İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

 

İlçe Belediye Meclisi 2021 yılının Ocak ayı olağan meclis toplantısı üç oturumla Uğur Işılak Kültür Merkezi toplantı salonunda birer gün arayla gerçekleşti. On iki gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisinde gündeme alınması için Ak Parti gurubundan beş önerge Meclis Başkanlığına sunuldu. Meclis oylamasına sunulan önergeler oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.
Belediye Meclisi Ocak ayı olağan meclis toplantısı birer gün ara ile Uğur Işılak Kültür Merkezi toplantı salonunda üç oturumda tamamlandı. On iki gündem maddesi ile toplanan Meclis’e gündeme alınması için beş önerge verildi. Verilen önergelerde; “ Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeni ile bilinçsiz şekilde tercihi yapılan ürünlerden büyük kayıplar yaşanmaktadır. Belediyemizin tarım biriminin kurak geçen yıllarda en zorlu ürün ve en fazla katma değer getiri olan ürünleri araştırıp çiftçilerimize ekonomik olarak katkıda bulunması” hususundaki önergenin kabulü, sunulan önerge oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması için ikinci önerge; İlçemizde pandemi dolayısıyla kapanan kıraathaneler, oyun salonları, hamam ve servis araçları olmak üzere pandemi süresince yardımları yapılması hususunda önergenin kabulü (Önerge oy birliği ile kabul edildi) Belediye Başkanı Önergenin ilk oturumda görüşülmesini istedi. Çelik; “Hepimizin de malum olduğu gibi Pandemi nedeni ile kapatılan bazı esnaflar var. Belediye olarak kendi bütçemizden gücümüz oranında yardım edelim dedik. Bu pandemi süresi içerisinde bu vatandaşlara yardım yapılmasını istiyoruz. Buna da bir meclis kararı almamız gerekiyor.” Dedi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması için üçüncü önerge; İlçemizde ikamet eden engelli hemşerilerimizin pandemi süresindeki yaşam koşullarının araştırılması hususundaki önerge oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması istenen dördüncü önerge; Asfalt Tahrip bedelleri bundan sonra bir genelgeyle 15 metrenin altındaki yolların asfalt kazı izinleri ilçe belediyesine devredildi. Bunların ücret tarifeleri belirlenip gündeme alınması hususu oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması istenen beşinci önergeyi belediye başkanı meclise sundu: Asfalt Tahrip bedelleri bundan sonra bir genelgeyle 15 metrenin altındaki yolların asfalt kazı izinleri ilçe belediyesine devredildi. Bunların ücret tarifeleri belirlenip gündeme alınması hususu oy birliği ile kabul edildi.
Önergelerin oy birliği ile kabul edilmesi ve gerekli komisyonlara sevkinin ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri üç güne bölünerek ilk dört maddesi Pazartesi günü, diğer maddeleri ise diğer iki gün olarak üç günlük bir oturum gerçekleşti.
Gündemin birinci maddesi; Şereflikoçhisar Sanayi Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait olan 197 ada 293 parsel üzerine lisansımız yenilebilir enerji üretimi Güneş Enerji Sistemi(GES) amaçlı nazım ve uygulama imar plan yapımı ile Yap-İşlet Devlet modeli ile kurulması, gerekli yetki işlemleri hususunun imar komisyonuna sevki hususu, yap işlet devret modeli ve imar uygulama planı için komisyona sevki yapıldı. Oy birliği ile kabul edilen gündem maddesi Çarşamba günü yapılacak meclis toplantısında görüşülmek üzere karar alındı.
Gündemin ikinci maddesi;
İlçenin Boğaziçi Mahallesi 1654 ada 1 nolu parsel alanın Galericiler Sitesi/Oto Pazarı amaçlı 2942 sayılı kamulaştırma kanunu kapsamında kamu yararına kamulaştırılmasının yapılması hususu,
İlçenin sanayi mahallesinde yapılan hayvan pazarı alt kısmında kurbanlık satış noktası olarak hayvan pazarı belirlenen yerin yanında bulunan belediyeye ait arsa ile şahıs arsası birleştirilmesi için arsanın kamulaştırılması oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin üçüncü maddesi;
İlçenin Boğaziçi Mahallesi 504 ada 14 nolu parselin 3194 sayılı imar kanunun geçici 16. Maddesi gereğince satışının yapılması için belediye encümenine yetki verilmesi hususu, (Parselin satışı encümene satış yetkisi oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin dördüncü maddesi;
İlçenin Boğaziçi Mahallesi 654 ada 3 nolu parselin 3194 sayılı imar kanunun geçici 16. Maddesi gereğince satışının yapılması için belediye encümenine yetki verilmesi hususu, (Encümene satış yetki verilmesi hususu Oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin beşinci maddesi;
5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 2020 mali yılı içerisinde gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerini incelemek üzere Denetim Komisyonu kurulması hususu, (Geçen yılki denetim komisyonunda görev yapan Murat Atasoy, Aysun Pekmezci, Yücel Aksoy, Harun Atuğ, İsmet Andaç’ın tekrar denetim görevini yapması oy birliği ile kabul edildi.)
Gündemin altıncı maddesi;
4857 sayılı i kanununa tabi 5620 sayılı yasa kapsamında çalışmakta olan işçinin çalışma süresinin 2021 yılı için belirlenmesi hususu,(11 ay çalışması meclis kararı ile oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin yedinci maddesi;
5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli olarak çalışan Veteriner Hekim ve Mühendislerin 2021 yılı için ödenecek aylık maaşın görülmesi, (2021 yılının çevre bakanlığının belirleyeceği tavan fiyattan ödenmesi oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin sekizinci maddesi;
Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü emrinde fiilen görev yapan personelin 2021 yılı için fazla çalışma ücretinin görülmesi hususu, (Taban fiyat 790 lira olarak oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin dokuzuncu maddesi;
Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu. (Komisyona 02.12.2020 tarihinde meclis toplantısının birinci birleşim ikinci oturumunda komisyona sevki yapılan, ilçede bulunan açık yol boyu otoparklar ile kapalı otapark ile reklasyon otopark ücretinin hakkındaki önerge incelenip komisyonca yapılan araştırma neticesinde ilçede bulunan açık yol boyu otoparklar ile kapalı otapark ile reklasyon otopark ücreti bir saate kadar ücretsiz bir saatten sonrası 2 TL olarak belirlenmesi komisyonca uygun görülmüştür.)
Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin onuncu maddesi;
Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu,
(İlçe ekonomisinin büyük bir bölümünü hayvancılık oluşturmaktadır. Hayvancılığın geliştirilmesi katma değerin daha da arttırılması için büyük baş ve küçükbaş envanterinin artırılmasına ilişkin Şereflikoçhisar belediyesine 01.12.2020 tarihinde gündem maddesi olarak komisyona sevk edilen önergenin incelenerek komisyonca yapılan araştırmalar neticesinde ilçemizin büyük bir bölümü tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Hayvan üretimini artırmak geliştirmek kolaylaştırmak kalitesini artırmak ve maliyetini düşürmek için hayvan envanterinin takip edilmesi hususundaki gerekli adımların atılması önlemlerin alınması gerekir. Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe tespit etmek hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek mevzuatı doğrultusunda projeler yapmak, yürütmek ilçede hayvansal üretimin insan sağlığı ekolojik ve dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılması ve denetlenmesi gerekir. Hayvancılığın gelişmesi ve yerel ekonomik kalkınmasının sağlanmasında hayvancılığa dayalı sanayi işletmeciliği büyük önem taşımaktadır. Genelde hayvansal üretime yönelik faaliyet gösteren işletmeler üretimin sürdürülebilirliği katma değer yaratma istihdam yaratma ve sosyal katkılar açısından ilçedeki üretici mantığa ve hayvan envanteri dikkate almakla buna göre yatırımlar yapmaktadırlar. İlçemizdeki Organize sanayinin yeni yatırımcılar oluşumunda ilçemizdeki hayvan türlerinin de üretiminin envanteri büyük rol oynayacaktır. 2019 yılı ilçemizde küçük baş hayvan sayısı 76 bin 212 iken 2020 yılında bu adet 73 bin 375 koyun ve 10 bin 205 keçi olmak üzere toplamda 83 bin 580 adete ulaşmıştır. 2019 yılında büyük baş 18 bin 435 iken bu adet 2020 yılında 18 bin 871 sığır 207 adet manda olmak üzere 19 bin 78 adete ulaşmıştır.) Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gündemin on birinci maddesi; Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu,
(İlçemizde bağımlı kişilerin durumu hakkında gerekli araştırmaların yapılması hususunda 01.12.2020 tarihinde belediye meclis başkanlığında verilen dosya incelendi. Yapılan araştırmalar neticesinde Alkol, Sigara, uyuşturucu madde kullananların olduğu buna bağlı olarak ise ilçemizde bu konularla ilgili olarak kurumların tespit ettiği sayılar üzerinde bağımlı yoğunluğu mahalleler göre belirlenerek değerlendirilmesi, tedavi edilen bağımlıların, tedavi takip ve rehabilitasyonun tamamlanması, tedavi sonrası topluma kazandırma faaliyetlerinin yapılması, asayiş olaylarına karışan bağımlı sayısının düşürülmesine yönelik kurumlar arası çalışmalar yapılması, alkol sigara, uyuşturucu satışına yönelik denetim faaliyetlerinin ilgili kurumlarca yapılması uygun olması şeklindeki rapor komisyonca uygun görülmüştür.)
Komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin on kinci maddesi;
Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu
İlçenin müzesinin geliştirilerek, İlçenin tarihi değerlerin tespit eden, koruyan inceleyen değerlendiren, aracılığı ile halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini geliştirerek eğitim bilim ve sanat kurumları olan müzeler bulunduğu kentin prestij yapılarındandır. İlçede bulunan eski değerlerin teşviki ile kent müzesine bağışı konusu komisyonca oy birliği ile kabul edildi.
Ocak ayı meclis toplantısı ilk oturumunda gündeme alınan birinci madde
“İlçemizde ikamet eden engelli hemşerilerimizin pandemi süresindeki yaşam koşulların araştırılması hususundaki önergelerin kabulünü arz ederiz.” Önerge oy birliği ile kabul edildi.
Ocak ayı meclis toplantısının birinci maddesi olan Şereflikoçhisar Sanayi Mahallesi mülkiyeti belediyemize ait olan 197 ada 293 parsel üzerine lisansımız yenilenebilir enerji üretimi Güneş Enerji Sistemi(GES) amaçlı nazım ve uygulama imar plan yapımı ile Yap-İşlet Devlet modeli ile kurulması, gerekli yetki işlemleri hususunun imar komisyonuna sevki hususu, Çarşamba günü gerçekleşen meclis toplantısında gündeme alındı. Gündeme alınarak meclis toplantısında şu kararlar ön görüldü. “Şereflikoçhisar Belediye Başkanlığının almış olduğu karar doğrultusunda belediye meclisinde görüşülmüştür. 04.01.2021 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında konu komisyonumuza sevk edilmiştir. Konu üzerinde yapılan çalışmalara göre komisyonumuza havale edilen yukarıda açıklaması yapılan konu üzerinde yapılan çalışmalarda ilçemiz Sanayi Mahallesi 197 ada 293 nolu parsel alanı Mülkiyeti Şereflikoçhisar Belediyesine ait olan taşınmaz yürürlükte bulunan Şereflikoçhisar uygulama imar planı dışında kalmakta olup Güneş Enerjisinden elektirik üretim amaçlı enerji üretim tesis alanı amaçlı 1/5000 nazim ve 1/1000 uygulama imar planı olarak talep edilmiştir. Yapılacak imar planında gerekli kurum görüşleri alınması ve hazırlanacak imar planına esas jeolojik, jeoteknik raporların doğrultusunda imar planlarının hazırlanması uygun görülmüştür. Geçici olarak ilçemiz Sanayi Mahallesi 197 ada 293 nolu parsel alanında daha önceden imar planın bulunmadığı GES amaçlı enerji üretim tesis alanı olarak planlamasının uygun olacağı yapılaşma koşulları hemsan 0,1 en çok 15.50 metre tüm parsel cephelerinden 5 metre yapı yaklaşma mesafesi olacak şekilde enerji üretim tesis alanı olarak 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planın yapılmasında komisyonumuzca herhangi bir sakınca görülmemiştir. İş bu rapor 3 gün sonra komisyonumuzca tanzim ve imza verilmiştir. Bu rapora ilave olarak öneri; Yenilenebilir güneş enerji sistemi yapılmak üzere uygulama imar planı ve nazım imar planı yapılarak. Ankara İli Şereflikoçhisar ilçesi sanayi mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 197 ada 293 nolu parsel belediye üzerinde GES kurulumu için ihtiyaç duyulan ve encümenle uygun görülen alana Yap-İşlet-Devret modeliyle lisansız yenilebilir elektirik üretim Güneş Enerji sistemi (GES) kurulması için 5393 sayılı belediye kanun 18. Maddesinin E bendi gereği hat tesisi kurulmak üzere 20 yıl süreli ile kiralanmasına kiralama için belediye encümenin yetkili kılınmasına, kiralanmanın 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun çerçevesinde belediye encümenince ihale komisyonunca uygun görülecek şekilde yapılmasına yetkili kılınmasına sözleşme imzalamaya iş ve işlemleri yapmaya Belediye Başkanı Memiş Çelik’in yetkili kılınmasına yetki istiyoruz.
Bu noktada encümene yetki istiyoruz. İş ve işlemleri yapmak için belediye başkanının yetkilendirmesini istiyoruz.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Eyüp Doğan’ın soru olarak yönelttiği (alan firma bu enerjiyi Şereflikoçhisar’da satacak değil mi? Sorusuna Cevaben Belediye Başkanı Memiş Çelik ‘Alan firma 20 yıl işletecek dedi. Eyüp Doğan “Bu tesis 20 yıldan sonra kullanıla bilir halde mi olacak?” Başkan Çelik” Şuanda ihaleye yapılacak bir yatırım. Yapmayada biliriz. Böyle bir sistem belediyelere yerel yönetimlere yetki verilmiş. Bunu ya kendimiz yapacağız. Kendimiz yaptığımızda bunun işletmesi bu işleri yapacak belediyemizde herhangi bir teknik ekip yok. Şuan maddi durumda yeterli değil. Böyle bir hak verilmiş. Bunun en güzeli yap-işlet-devret modeliyle belediyenin kasasından 1 lira çıkmayacak. Bunu vatandaş gelecek ilçemize bir yatırım olarak yapacak. Önümüzdeki dönemlerde artık bu tür Güneş Enerji sisteminden elektirik üretimi (doğal kaynaktan) üretim yapılacak. Bunu yapma imkânımız yok. Maliyet olarak şuan 1 milyon dolar civarıdır. Bu yetki süreli Haziran ayında bu sistemi kuramazsak bu yetki gidecek. Haziran ayına kadar yapılmazsa yatırım gidiyor dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir