2020 YILININ SON MECLİSİ TOPLANDI

Şereflikoçhisar Belediye Meclis toplantısı Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Uğur Işılak Kültür Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Şereflikoçhisar Belediye Meclis toplantısında daha önce ki aylarda sevki yapılan raporların sunumu gerçekleştirildi. Toplantıda her hafta düzenli olarak kurulan Cumartesi pazarının tek gün ve kontrollü bir şekilde Salı günleri tek gün olarak yapılacağı açıklandı. Toplantıda CHP meclis üyesi İsmet Andaç’ın önergesi meclis üyeleri tarafından uygun görülmeyerek oy çoğunluğuyla reddedildi.
Şereflikoçhisar Belediye Aralık olağan meclis toplantısı Uğur Işılak Kültür Merkezinde Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ile üç oturum şeklinde gerçekleştirildi. Salı günü İki gündem maddesi ile oturum yapan meclisinde gündeme alınması için dört önerge Meclis Başkanlığına sunuldu. Meclis oylamasına sunulan önergelerden sadece Cumhuriyet Halk Partisi Meslis Üyesi İsmet Andaç’ın önergesi kabul edilmedi.
Meclise sunulup kabul edilen önergelerde, İlçemizde Bağımlı kişilerin durumu hakkında gerekli araştırmaların yapılması hususu gündeme alınması ve komisyona sevk edilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması istenilen ikinci önerge; İlçemiz müzesini genişletmek Şereflikoçhisar’ın kültürüne daha fazla katkıda bulunabilmek amacıyla köylerimizde muhtarlarımızın ’da yardımıyla bir araştırma yaparak tarihi ve kültürel zenginliğimizi yeni nesile tanıtmak amacıyla bir çalışma yapılması hususu gündeme alınması ve komisyona sevk edilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması istenilen üçüncü önerge ise; İlçe ekonomisinin büyük bir bölümünü hayvancılık oluşturmaktadır. Hayvancılığın geliştirilmesi katma değerinin artırılması için büyükbaş ve küçükbaş hayvan envanterinin araştırılması hususu gündeme alınması ve komisyona sevk edilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Gündeme alınması istenilen CHP meclis üyesi İsmet Andaç’ın dördüncü önergesi oy birliği ile kabul edilmeyerek gündem maddelerine geçildi.
Gündem maddelerinin birinci maddesi; İlçenin Yeşilova mahallesi 551 ada 13 nolu parselde bulunan taşınmazın plan tadilat talebinin İmar Komisyonuna sevki hususu (Oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin ikinci maddesi; İlçenin Çalören mahallesinde 3402 sayılı kanun kapsamında yapılacak kadastro çalışmasında görev yapacak bir bilirkişinin belirlenmesi hususu ( Yusuf Doğan’ın bilirkişi olarak kabul edildi)
İkinci Oturum
Şereflikoçhisar Belediye Meclis Toplantısı 2. Oturumu Çarşamba günü gerçekleşti. Gündem maddelerinden 3,4,5. maddeler görüşüldü.
Gündemin üçüncü maddesi; İlçemizde bulunan kapalı, açık yol boyu oto parkları ile rekrasyon oto parkı ücret tarifesinin belirlenmesi hususu ( Plan bütçe komisyonuna sevk edildi )
Gündemin dördüncü maddesi; İlçemizde depremle alakalı riskli yerlere ait İmar Komisyonun hazırlanmış olduğu raporun sunumu ( Şereflikoçhisar imar planına jeolojik, jeoteknik, etüt raporu incelenmesine devam edilmesi iş bu rapor komisyonca tanzim edilmiştir.)
Gündemin beşinci maddesi; Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlanmış olduğu raporun sunumu ( Emlak vergisi tahakkukları 1 milyon 954 bin 854,41 TL, Arsa 586 bin 387,27 TL., Arazi 575 bin 651.75 Tl. toplam 3 milyon 116 bin 893.43 TL. “Toplam 2 milyon 133 bin 931.86Tl’de emlak vergisi tahsilatı yapılmış” komisyon raporu oy birliği ile kabul edil.
Üçüncü Oturum
Perşembe günü yeterli çoğunluğun tamamlanması ile 3. Oturum gerçekleşti. Çarşamba günü yapılan ikinci oturumda Plan ve Bütçe imar komisyonuna ekleme yapılarak oylama istendi.
Gündemin altıncı maddesi; Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlanmış olduğu raporun sunumu ( İlçede inşaatı tamamlanan hayvan pazarının ilçe ekonomisine katkı sağlayacak mı diye araştırılmasına ilişkin gündem maddesi olarak önerilerek incelendi. Tarımının olduğu gibi hayvan yetiştiricilerin doğru zamanda hak ettikleri fiyatla satamadıkları açısından karlarını yükseltmek amacıyla doğru fiyatlarda satılması için Şereflikoçhisar Belediyesi tarafından yapılan hayvan pazarı önemli bir problemi ortadan kalkacağını ön görerek hayvan pazarının bölgeye hizmet sunması düşünülüp komisyonca uygun görülüp onaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin yedinci maddesi; Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal Etkinlik ve Engelliler Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlanmış olduğu raporun sunumu ( İlçede faal amatör spor kulübü ve gençlik merkezi müdürlüğü ve gençlerle yapılan görüşmelerle belediyenin desteklemesi ve teşvik edilmesi uygun görülmüştür.
Gündemin sekizinci maddesi; Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlanmış olduğu raporun sunumu ( Hurda ağaçların kaldırılması, Kirlenmiş ve kirlenmeye yakın sahaların kirliğinin giderilmesi çalışması, Sanayi sitesi koop. İle birlikte çevre kirliliğine neden olacak gerekli açıklamaların yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir