Meclis toplandı

İlçe Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısını Uğur Işılak Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirdi. 11 gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi’nde gündeme alınması için farklı parti gruplarından beş önerge Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Meclis oylamasına sunulan önergeler oy birliği ile kabul edilerek gündeme alındı.
Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Meclis toplantısı Uğur Işılak Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Onbir gündem maddesi ile toplanan Meclis’e gündeme alınması için beş önerge verildi. Verilen önergelerde, ilçe turizminin geliştirilmesi ve Tuzgölü kenarında kurulması hedeflenen işletmeler ve turistlerin ilçe merkezine çekilmesi hususu, Tuzgölü ve Hirfanlı Barajları üzerinde balon turları ile turizmin ilçe ekonomisine katma değer sağlanması hususu önergesi gündeme alınması ve komisyona sevk edilmesi konusunda oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oy birliği ile kabul edildi.
Gündeme alınması için ikinci önerge; Meyve sebze depolama alanlarının yapılması, depolama alanlarının olmamasından solayı çiftçilerimizin katma değer konusunda zarar ettiği görüldüğü, soğuk hava deposu alanlarının yapılması hususu oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü önerge; Belediyeye ait tesislerde yapılacak olan her türlü organizasyonlarda yeme yiyecek organizastonları hariç, dışarıdaki firmalardan fiyat alınması hususu oy birliği ile kabul edildi. Dördüncü önergede; İlçede yaşayan engellilerin topluma kazandırılması husunda yapılacak çalışmalar oy birliği ile kabul edildi. Son önerge; Belediyeye ait işyerlerinin kiralayanlar tarafından mı işletildiğinin tespiti hususu oy birliği ile kabul edildi. Önergelerin oy birliği ile kabul edilmesi ve gerekli komisyomlara sevkinin ardından gündem maddelerine geçildi. Gündem maddelerinin ilk üçü sıralamanın sonuna aktarılarak görüşüldü.
Gündemin birinci maddesi; *İlçenin Devekovan Mahallesi 179 ada 1 parsel ile 120 ada 5 ve 6 nolu parsellerin 3194 Sayılı imar kanununun geçici 16. maddesine istinaden satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu
(Yapı Kayıt belgesi alan şahısların satışı için yaptıkları başvurular Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin ikinci maddesi;
*İlçenin İstiklal Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 119 ada ve 9 nolu arsanın yeteri kadarının hizmet binası ile Yatılı Kız Kuran Kursu yapılmak kaydıyla Şereflikoçhisar Müftülüğüne tahsisinin yapılması hususu
(7 bin metrekare alan üzerinde iki metruk binanın sabit kalması koşulu ile 5 bin metrekarelik alanda Müftülük tarafından Yatılı Kuran Kursu yapılması hususunda, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Eyüp Doğan söz alarak; “Turizm alanında yapılacakçalışmalar ve Belediye Başkanı olarak sizin bizlere söylediğiniz gibi 1500 kişilik bir askeri yapılanmanın ilçeye geleceğini söylemeniz doğrultusunda bu alanda bu yapının kurulmasının yanlış olacağını düşünüyorum. Ben kesinlikle Müftülük ve Yatılı Kız Kuran Kursuna da karşı değilim fakat yer tahsisinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu alanın Belediyemi adına kalıp, turizm alanında kullanılmasını isterim”
İyi Parti Belediye Meclis Üyesi Halil Kılıç; “Müftülük tarafından yapılacak olan Yatılı Kız Kuran Kursu yerine bu alan ilçenin geleceğinde önemli paya sahip olacak ticaret alanı olarak kullanılmalıdır” dedi. Ak Parti grubu ise, alanın imar planında eğitim alanı olduğuna vurgu yaparak alanın Yatılı Kuran Kursu yapılmasında bir sakınca görmediklerini ifade ettiler. Belediye Meclisi İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesinin red oyu kullanmasıyla oy çokluğu ile kabul edildi)
Gündemin üçüncü maddesi;
*İlçenin Palazobası Mahallesi mülkiyeti Belediyemize ait 111 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ağaçlandırılması maksadıyla Palazobası Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğine tahsisi hususu
(3150 metrekarelik Belediyeye ait olan alanda ağaçlandırmak üzere Palazobası Köyü Kültür ve Dayanışma Derneğine tahsisi Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin dördüncü maddesi;
*İlçenin Yeşilyurt Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 135 ada 1 parselde bulunan eski cami yerinin Yeşilyurt Camii ve Kuran Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneğine tahsisi hususu
(Yeşilyurt Mahallesinde eski camii alanının yurda tahsisi konusu Belediye Meclisi tarafından yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin beşinci maddesi;
*Plan ve Bütçe Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu
(Belediyeye ait gayrımenkullerin kira getirisinin yüksek olanların kiraya verilmesi, kira getirisi düşük olanların ise satışa uyugun olanların satışa sunularak Belediye bütçesine gelir sağlanması hususu Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin altıncı maddesi;
*Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu
(İlçedeki tarım ürünlerinin pazarlanması,
yöresel ürünlerin pazarlanması konusunda üreticilere destek olunması, yöresel ürünlerin tanıtımın yapılması, geleneksel aile restorantlarının açılması konusunda işletmelerin önünün açılması hususu komisyon tarafından raporlaştırıldı. Komisyon raporu Belediye Meclisi’ne okunduktan sonra Belediye Meclisi üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin yedinci maddesi;
*Kadın Aile Gençlik ve Spor ile Sosyal etkinlik ve engelliler komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu
(İlçede yaşayan engelli vatandaşların tespiti, engellilerin toplumsal faaliyetlere katılması konusunda gerekli projelerin hazırlanması Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin sekizinci maddesi;
*Kültür Turizm ve Çevre Komisyonuna sevki yapılan önerge hakkında komisyonun hazırlamış olduğu raporun sunumu
(27 Eylül turizm haftası konusunda ilçe okullarında gerekli çalışmaların yapılması, farkındalık projelerinin hazırlanması hususu komisyon tarafından raporlaştırıldı ve Meclis’e okundu. Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin dokuzuncu maddesi;
*İlçenin Boğaziçi Mahallesi 181008 ve 181011 nolu alanlarında imar değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi hususu
(Belirlenen alanlardaki serbest kat yükseklik hususları, 12 kat sınırlaması ile Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin onuncu maddesi;
*İlçenin Mustafacık Mahallesi 116 ada 2 nolu parsel alanında imar plan değişikliğine ait imar komisyonu raporunun görüşülmesi hususu(Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
Gündemin onbirinci maddesi;
*İlçenin Yeşilova ve Mustafacık mahallelerinde ismi olmayan sokaklara isim verilmesine ait imar komisyonu raporunun görüşülmesi hususu(Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edildi)
GÜNDEM DIŞI
KONUŞMALAR
Ak Parti Belediye Meclis Üyesi 27 Eylül Turizm Haftası’na vurgu yaptığı konuşmasında; “TuzGölü ülkemizin tuz ihtiyacının karşılanmasında lider durumdadır. Bu alan birçok kuş türünün de yaşam alanı olarak görülmektedir. Her yıl binlerce flamingoya ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında farklı kuş türlerini de bünyesinde barındırmaktadır. 21 bozkır Kartal’ı bu alanda yaşamını sürdürmektedir. 1500 km karelik alanla üllkemizin ikinci büyük gölü konumundadır. Bu alan muhteşem görsel güzelliklere sahiptir. İlçemiz günübirlik olarak ziyaret edilen Tuzgölü alanından herhangi bir gelir elde edemektedir. Sadec burada kurulan tesisler haricinde ilçe merkezi buradan yararlanamamaktadır. Bu alana gelen turistler için bir kaç gün kalabilecekleri organizasyonların yapılması ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu durum ilçemizin sosyal ve ekonomik gelişimine de büyük etkisi olacaktır. Turist ilk olarak kalacak yer ve yiyeceğini düşünür. Ben ilçemizde kalacak yer sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yemek kültürümüz çok güzeldir. Bizim eksiğimiz, bugün bir önerge verdik. Bu alanda Kapadokya’da yapılan balon turları nın yapılması ile birlikte ilçemizn her yönden gelişimi sağlanacaktır. Kapadokya’da günlük 2 bin kişi balon turları ile gezmektedir. bu da ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. İlçemizin için bu alanda balon turlarının düzenlenmesinde Belediye’nin öncülük etmesi ya rda ilçemizin iş adamlarının öncülüğünde ilçemizin bacasız fabrikaya kavuşturulması sağlanmalıdır. Bu projeye tüm Meclis üyeleri ile birlikte iş adamlarının katkısını istiyorum” dedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir